Soron kívüli ülést tartott a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács

0
626

Január 29-én, kedden soron kívüli ülést tartott a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács (NEÉT). A több, mint kétórás tanácskozáson Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára adott szóbeli tájékoztatást a kormányzat szándékairól, terveiről a megszűnt, az előadó-művészeti szervezetek támogatását szolgáló társasági adókedvezményt (Tao) követő kormányzati döntésekről.
Fekete Péter elmondta, hogy a Kormány a kulturális támogatásokat Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoporttal egészíti ki 37,4 milliárd forint összeggel. Ez az összeg egyébként megegyezik az előadó-művészeti szervezetek által 2017. évben ténylegesen igénybe vett Tao támogatás összegével.
Az új támogatási forrást a kulturális kormányzat feladatellátásra és ezen belül közcélok támogatására kívánja elsődlegesen fordítani. Ilyen kiemelkedő cél többek között a tanulók számára hozzáférhetővé tenni évente legalább egy színházi előadás, és tanulmányaik során komolyzenei koncertek látogatása.
Az államtitkár elmondta, hogy az új forrást két csoportra bontják:
– az egyik a közcélú feladatok többlettámogatását szolgálja, amely támogatás elnyerését az előadó-művészeti szervezet igénylőlap benyújtásával lehet kezdeményezni. Az igényfelmérése keretében nyilatkozni szükséges az elmúlt három év Tao bevételeiről is.
– a másik csoport a pályázati alapú elosztás elvét követi. Az idei szabályok szerint a jelenleg regisztrált előadó-művészeti szervezetek lehetnek a pályázók, de a későbbiekben ezt a kört bővíteni tervezik. A pályázati célokat alapvetően a döntéshozók határozzák meg, de az államtitkárság nyitott minden javaslatra.
Fekete Péter meggyőződése, hogy a magyar előadó-művészeti élet nagy lehetőség előtt áll, és a kormányzat és az államtitkárság szeretne mindenkit partnerként megnyerni a nemes célok megvalósításához.
A NEÉT tagjai általánosságban üdvözölték az elhangzottakat. A vita során az is nyilvánvalóvá vált, hogy számos, jelentős részletkérdés vár még megoldásra és válaszra. Megállapodás született arról, hogy a NEÉT a végrehajtással összefüggő jogszabály-tervezetekről kialakítja álláspontját.
Fekete Péter államtitkár megerősítette, hogy az államtitkárság is támogatja és indokoltnak tartja a művészeti szakszervezetek bérrendezési törekvéseit. Ezt a NEÉT önálló napirendként tárgyalni fogja. (NEÉT/AHO)