Az eltűnt TAO nyomában

0
473

 

2018 sokkoló híre volt az előadó-művészeti TAO megszüntetése. A 2018-ban nyújtott támogatásokra még a korábbi szabályozás érvényes, a közvetlen támogatás és az adófelajánlás tekintetében egyaránt. A későbbiekben viszont már nem számíthatnak az előadó-művészeti szervezetek semmilyen adókedvezményre, valamint adófelajánlást sem lehet majd tenni ilyen célra. Nem így a lényegesen nagyobb összegekhez jutó látványsport esetében, ahol csupán a felső határt húzták meg, nem mintha ezen a területen nem lettek volna olyan visszaélések, amelyekre hivatkozva törölték el az előadó-művészet adókedvezményét. A szakma azóta is találgatja, mi lehet a megkülönböztetett bánásmód oka. Talán idejekorán ki lehetett volna szűrni a „tao-lovagokat” a megfelelő ellenőrzések lefolytatásával, ha nem éppen más cél húzódik meg a döntés mögött…

Azon kárvallott zenekaraink – hasonlóan a színházi és tánc-világ társulataihoz – amelyek becsületes munkával, saját profiljukba vágó előadásokkal szerezték meg az egyre csökkenő fenntartói támogatások miatt elengedhetetlenül szükséges kiegészítő összegeket, most a teljes bizonytalanságban latolgatják, hogy a beígért 37,4 milliárd forint kik által és milyen preferenciák figyelembe vételével lesz szétosztva. Nehezíti a tervezést, hogy szinte semmilyen információ nem jut ki az EMMI falai közül, legfeljebb kósza hírek terjengenek arról, hogy kik szeretnének megmondó-emberek lenni, esetleg éppen érintett zenekarvezetők közül.
Egy biztos, ha zenekaraink kénytelenek lesznek jegyárat emelni, kárba veszhet minden, a közönség utánpótlására fordított évtizedes energia. Az is biztosnak mondható, hogy a bérek tekintetében példátlanul lemaradó zenekari művészek utánpótlása is lehetetlenné fog válni, amennyiben nem jön létre pártatlan szakmai tekintélyek bevonásával kialakított korrekt elosztási rendszer. (A Szerk.)

TAO-val kapcsolatos Kormányhatározatok és rendeletek
(Magyar Közlöny 2018. december 27. 213. szám)
A Kormány 1824/2018. (XII. 27.) Korm. határozata szerint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye megszüntetésével összefüggésben a kulturális ágazat többlettámogatására szolgáló költségvetési előirányzat mértékét 37 400 000 000 forintban állapítja meg;
A Kormány 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete szerint 1 000 000 000 forintban határozza meg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése, valamint a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint az egyes filmalkotások számára nyújtható támogatások együttes éves összegét.
A Kormány 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete szerint a látvány-csapatsport támogatásával összefüggésben a sportfejlesztési programok 2019/2020-as támogatási időszak vonatkozásában jóváhagyott együttes összege nem haladhatja meg az 50 milliárd forintot.