Nem volt szabályszerű a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány gazdálkodása az Állami Számvevőszék szerint

0
711

A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány gazdálkodásának szervezeti kereteit kialakította, azonban gazdálkodása nem volt szabályszerű az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata szerint.

Az ÁSZ a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2013 és 2015 közötti gazdálkodásának ellenőrzésekor megállapította, hogy a ráfordítások elszámolása és az egyszerűsített éves beszámolók összeállításakor nem érvényesültek a jogszabályi előírások, így azok nem biztosították az államháztartásból kapott támogatások elszámoltathatóságát – közölte az Állami Számvevőszék csütörtökön az MTI-vel.
A költségvetési tervek nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a beruházások, felújítások elszámolása 2013-ban és 2015-ben, az igénybevett és egyéb szolgáltatások, valamint a személyi jellegű ráfordítások elszámolása 2013-ban és 2014-ben nem volt megfelelő. A számviteli beszámolók összeállítása során a jogszabályi előírásokat nem tartották be, a mérlegtételek besorolása, értékelése, leltározása nem volt megfelelő, az eredménykimutatás egyes sorainak értékét nem szabályszerűen állapították meg. Az alapítvány 2014-ben és 2015-ben befektetési tevékenységet végzett, ami nem volt szabályszerű, mivel az alapító okirata erre nem biztosított lehetőséget.
Az alapítvány a kapott támogatásokat szabályszerűen tartotta nyilván és számolta el, felhasználásukat a jogszabályban előírtaknak megfelelően mutatta be az egyszerűsített éves beszámolók kiegészítő mellékleteiben. Az elszámolásokat a támogatók elfogadták. Az alapítvány felügyelő szerve az alapítvány gazdálkodását, működését ellenőrizte, azonban nem tett jelzést a kuratórium felé az alapító okiratban foglaltakkal ellentétes befektetési tevékenység folytatásával, valamint a beszámoló egyes sorai értékének helytelen megállapításával kapcsolatban.
Az ÁSZ jelentésében az alapítvány kuratóriumi elnökének fogalmazott meg öt javaslatot, amelyek – többek közt – a jogszabályok által előírt eljárási szabályok kialakítására, a költségvetés tervezésére, a könyvvezetésre és a beszámoló összeállítására irányultak. Az alapítványnak a javaslatokra 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.
Az ÁSZ 2016-ban kezdte meg az alapítványok, közalapítványok ellenőrzését, ezzel is hozzájárulva a közpénzfelhasználás ellenőrizetlen, „fehér foltjainak” felszámolásához. Az ÁSZ az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel.(MTI)