A Magyar Színházi Társaság Elnökségének közleménye

0
282

Veszélyben a színházak művészi függetlensége, veszélyben a művészeti alkotás szabadsága!

Az Előadó-művészeti Törvény preambulumának első mondata így hangzik:

E törvény célja, hogy biztosítsa a művészeti alkotás szabadságának megvalósulását.”

Meggyőződésünk, hogy a most napvilágot látott tervezet a törvény ezen céljával ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, és az előadó-művészeti intézmények, alkotócsapatok vezetői, munkatársai és fenntartói számára is mozgásterüket, művészi szabadságukat korlátozó helyzetet épít ki.

Ki kell mondani, hogy ha törvényerőre emelkedik a széles szakmai egyeztetés nélkül készült egyéni képviselői indítvány, az alapjaiban rengetné meg a magyar színházi struktúrát, több ezer színházi alkotó és háttérdolgozó életét a fővárosban és azon kívül egyaránt.  Ez elfogadhatatlan.

Mit is jelent, ha valóban törvényerőre emelkedik ez a tervezet:

  • Megroppan az előadóművészet szabadsága
  • A közös üzemeltetési megállapodás intézményének bevezetése növelné a fenntartó önkormányzatok terheit, s félő, hacsak nem kívánják alávetni magukat a teljes centralizációnak, az új rendszer színházak bezárásához vezethet a fővárosban és vidéken is.
  • A színházi finanszírozás gyakorlatilag egy központi szervhez kerül, amely független szakmai testületek nélkül működne, ezzel egyidőben a NEÉT eddig is szűk hatásköre/érdekérvényesítő ereje is csökkenne
  • A nemzetiségi, szabadtéri és független színházak működési pályázati lehetőségének megszüntetésével veszélybe kerülnek olyan műhelyek, amelyek speciális igényeket szolgálnak ki a hazai művészeti életben
  • A központosítással és a szakmai kontroll nélküli, gyakorlatilag egyszemélyi döntéssel irányított rendszerben teljesen beszűkülne az a sokszínű paletta, amely jelenleg a hazai színházi életet jellemzi.

Ilyen mérvű strukturális változtatásokat szakmai egyeztetés nélkül elindítani nem építő szándékra vall. Álljunk a rombolás útjába!

Kérünk minden színházszerető személyt, intézményt, szervezetet, ha osztja aggodalmunkat, csatlakozzon hozzánk, terjessze nyílt levelünket!

A Magyar Színházi Társaság Elnöksége