Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet – 2023. december 4. – Székesfehérvár

0
54

 

ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

a Mt., az Emt. és az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján

próbajátékot hirdet az alábbi állásra:
I. HEGEDŰ TUTTI

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidős – 4 órás (fél állás)

A munkavégzés helye:
Fejér vármegye, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Munkáját legjobb tudása és a mindenkori karmester utasításai szerint végzi. Betartja az egységes vonást, illetve játéknemet. Hangszeres tudását köteles olyan állapotban tartani, hogy a legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással, új betanuláskor a szólam technikai ismeretével kell megjelennie.

Pályázati feltételek:
szakirányú felsőfokú végzettség
fényképes szakmai önéletrajz
személyes adatok kezeléséről nyilatkozat
büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023.11.15.

A próbajáték anyaga:
J. S. Bach: g-moll Adagio BWV 1001, vagy C-dúr Largo BWV 1005, vagy d-moll Allemande BWV 1004
W.A. Mozart A-dúr, vagy D-dúr, vagy G-dúr hegedűverseny I. tétel kadenciával
zenekari állások

Zenekari állások:

• Brahms: IV. szimfónia op. 98. – 3.tétel: elejétől 44-ig
• Mozart: Esz-dúr szimfónia 2.tétel eleje 39.ütemig
• Schumann: 2.szimf 2.tétel eleje az első trióig
• Mendelssohn:Szentivánéji álom Scerzo 17-98. ütemig
• Prokofjev: Klasszikus szimfónia 1.tétel
• Bartók:Concerto 5.tétel 21-52, 112-147, 196-252

A próbajáték tervezett időpontja: 2023. december 4. 14 óra
A próbajáték helyszíne: Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar próbaterme
(8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.)
Zongorakísérőt a zenekar a próbajátékra biztosít.

További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők: zt@arso.hu
+36 70 682 0238
A jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával, valamint elérhetőségével együtt kérjük eljuttatni az alábbi e-mail címre: arso@arso.hu

Ruff Tamás
igazgató