Művészet és oktatás – a művészet oktatása

0
380
  1. Zenepedagógiai konferencia

A hagyományteremtő szándékkal alapított konferencia második alkalommal adott lehetőséget a zenepedagógiával foglalkozó kutatók, előadóművészek, tanárok szakmai eszmecseréjére. Ennek érdekében a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programja,  MTA DTB Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottság,  a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar  és a Jövő Művészetéért Alapítvány tudományos konferenciát szervezett 2018. március 2-án A Debreceni Akadémiai Bizottság Székházában.

A négy nemzetet képviselő Tudományos Programbizottság tagjai Magyarország mellett Románia, Szlovákia, Észtország és Lengyelország elismert szakemberei voltak.

Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese szerint „a művészet oktatása és az oktatás művészete szorosan összefügg. Amellett, hogy a gyermekek zenei, hangszeres technikája folyamatosan fejlődik, fontos az is, hogyan alakul eközben a művészet iránti szeretetük, a világlátásuk.”

A konferencia megnyitóján a zene személyiségfejlesztő hatásának jelentőségét hangsúlyozta Szabó László Tamás, a Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének professor emeritusa is. „Gyermekkorom varázslatos élménye a kaleidoszkóp, amely a színes formák változatos csodavilágát varázsolta a szem elé, amikor – kissé megrázva – újra és újra belekukkantott az ember. Ehhez hasonló gazdag, változatos, „színes” tárul az olvasó elé, amikor a zenepedagógiai konferencia előadástémáit, címeit tanulmányozza. Megtapasztalhatjuk, hogy nemcsak a látható, hanem a hallható világ is lenyűgöző változatosságban juttat minket élményhez.”

A hazai, szlovákiai és romániai intézményekből érkezett harminchat előadó harminc előadása

bizonyította a művészeti oktatás sokszínűségét. A kutatók és tanárok pszichológiai, pedagógiai, társadalmi és gazdasági aspektusokból is vizsgálták a zenei oktatást a következő témakörökben:

  • Nemzetközi összehasonlítások a zenepedagógiában
  • Hagyományok és alternatívák a zeneoktatásban
  • A művészeti oktatás jelene és perspektívái
  • Inter- és multidiszciplinaritás a zeneoktatásban
  • Szakmódszertani kutatások a megújuló zenepedagógiában
  • Zenei ízlésformálás, a zenehallgatás pedagógiája
  • Digitális forradalom a zeneoktatásban
  • A zenepedagógia szerepe a művészeti nevelésben és az egészséges életmódban
  • A zenepedagógia eredményei a komplex művészeti nevelésben

A lelki egészségre gyakorolt hatás mellett beszámoltak többek között az ének-zene oktatás jelenéről és jövőbeli lehetőségeiről, a humor szerepéről a zenében és a zenei nevelésben, valamint a zenei előadás vizuális megjelenéséről és a zenészek munkaerőpiaci kompetenciáiról.  A konferencián bemutatott kutatási eredmények a művészeti nevelés minden szintjét érintették, az óvodától az alapfokú intézményeken és szakgimnáziumokon át a felsőfokú professzionális képzésig. A különböző pedagógiai módszerek és módszertani megújulások, digitális oktatóprogramok mellett fókuszáltak az extrakurrikuláris zenei eseményekre, nem kerülve meg olyan témakört sem, mint a stresszoldó, szorongásoldó szerhasználat problematikáját a koncertező, professzionális muzsikusok körében. A kutatások eredményei többek között feltárták azt is, hogy a zenei felsőoktatásban tanuló fiatalokat fejlettebb szociális képességek, erősebb érzelmi kontroll, pozitívabb gondolkodás és nagyobb kitartás jellemzi, mint az egyéb tudományterületek hallgatóit.

A találkozó inspiráló szakmai környezetet teremtett a jelenlévő szakembereknek és érdeklődőknek, kiváló alkalom nyílt az új kutatási eredmények bemutatására és megvitatására. A  konferencia megrendezésének kiemelt célja volt, hogy a materiális  értékek felé orientálódó társadalmunk megismerje a zenei nevelésben rejlő láthatatlan erőforrásokat, amely segítséget nyújt egy műveltebb, empatikusabb, magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező ifjúság neveléséhez.

Dr. Váradi Judit

a konferencia elnöke