Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó
Szükség van a Magyar Zenei Tanácsra

Zimányi Zsófia: nem attól függ szakmaiságunk, hogy kikérik-e a véleményünket

Folyamatos, élő kapcsolattartásra, állandó információáramlásra törekszik a Magyar Zenei Tanács új elnöke, Zimányi Zsófia, ezért tematikus összejöveteleket rendezne a szervezet tagjainak, és fontosnak tartja azt is, hogy az MZT honlapja frissebbé váljon. Az elnökasszony bízik abban - Victor Máté munkáját folytatva -, hogy igazolják a Magyar Zenei Tanács működésének fontosságát. Emellett azt szeretné, ha a zenei nevelésért, és ezen belül a közönségépítésért is minél többet tennének.


- Victor Máté mandátuma nyár elején járt le, s ezt követően sokáig keresték az új elnököt, a pozíciót ugyanis a jelenlegi, gondokkal teli helyzetben (erről a korábbi elnök lapunknak is beszélt), senki sem akarta vállalni. Hogyan sikerült Önt meggyőzniük, hogy jelöltesse magát?


- Victor Máté hívott fel, hogy vállalnám-e a tisztséget. Annyira váratlanul ért a kérdés, hogy azt válaszoltam, nagyon szívesen. Ismertem egyébként a szervezet problémáit, hiszen februárban magam is hosszabban beszélgettem Mátéval. De szinte biztos voltam abban, hogy engem nem választanak meg, hiszen 1990-ben, amikor megalakult a szervezet, a tanácskozáson a magyarországi művészeti ügynökségek elnökeként részt vettem, de ezt követően nem jártam a tanács rendezvényeire, közgyűléseire. Az ügynökségek képviseletében mindig más volt jelen. Mivel azt gondoltam, nem ismer senki, így kellemes meglepetésként ért, hogy az MZT 19 tagjából 16 rám szavazott. Természetesen azzal is tisztában vagyok, örültek annak, hogy a nehéz helyzetben valaki vállalkozik a feladatra.

- Bár az utóbbi két esztendőben a szervezet kevésbé tudott a zenei területen történő döntésekbe beleszólni, továbbra is jelentős szakmai csoportot képvisel…
- Szükség van a Magyar Zenei Tanácsra. Harmincöt szervezete van, és ez körülbelül hatvanezer embert jelent. Nagyon fontosnak tartom, hogy a különböző zenei tagszervezetek egymással szorosabb kapcsolatban álljanak. Az információ hatalom. A munkám során mindig azt gondoltam: egységben az erő. Együtt könnyebben tudunk elintézni valamit, mintha egyénenként próbálunk lobbizni. A fő célunk most az – ha már a magasabb színvonalért nem tudunk tenni - hogy a magyar zenei élet legalább a jelenlegi szintjén fennmaradjon. Elnökként az volt az első lépésem, hogy az összes szervezet vezetőjével leültem beszélgetni. Arról, hogy szükségét látják-e egy ilyen szervezetnek, hogy hogyan lehetne élőbbé tenni a kapcsolatot, és a Zenei Tanácsot közelebb hozni a tagokhoz. Minden szervezettől azt a választ kaptam, szeretnék, hogy létezzen egy ilyen szervezet, viszont örömmel tudnának meg többet a többiekről. Az évi egy alkalommal tartott közgyűlésen erre kevés lehetőség volt. Kíváncsiak a tagszervezeteknél folyó munkára, és sok olyan téma akad, ami mindenkit érdekel. Ezért hathetente informális találkozót kívánunk rendezni a szervezet tagjainak. Szeretnénk például Batta Andrást meghívni, a rektor úr a megújult Zeneakadémiáról beszélne, hiszen ehhez az intézményhez valamilyen formában minden intézmény kapcsolódik. Az újdonságok az összes tagot érdekelhetik.

- Ahogy arra is kíváncsi mindenki, a támogatásokat hogyan osztják el…
- Az NKA-nál olyan újfajta rendszer alakult ki, amelynél a kuratóriumok írják ki a pályázatokat. Szeretnénk találkozni egyszer a kurátorokkal, hogy elmondjuk, milyen szempontok fontosak számunkra, és hogy tőlük is megkérdezzük, mi alapján írják ki az egyes pályázatokat. Fel kívánjuk hívni a figyelmet azokra a területekre, amelyek a tagjainknak fontosak, hiszen akad olyan szervezetünk, amelynek már a külföldi tagdíjak is gondot jelentenek. Emellett a találkozókon lehetőség lesz arra is, hogy az egyes szervezetek bemutassák a náluk folyó munkát, s így az is kiderül, hogyan lehetne a tagok között szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Ha minden szervezettel beszéltem, akkor az eredményekről beszámolok az elnökségnek. Ez alapján döntünk arról, milyen irányba induljunk.

- Victor Máté említette korábban, hogy a tagok közül sokan hiányolták a szakmai programokat, de ezekre az utóbbi időben nem jutott forrás…
- Örömmel biztosítom ezekre a beszélgetésekre ingyenesen a Rózsavölgyi Szalont. Ahogy egy-egy találkozó időpontjában megállapodunk, mindenkit meghívunk a tagok közül, hogy aki tud és érdekli a téma, jöjjön el. Az eszmecserék alapján pedig tovább lehet lépni. Nyitni kellene a visegrádi országok hasonló szervezetei felé is. Nagyon fontos, hogy lássuk, mi zajlik a környékünkön. Talán közös projektet is életre tudnánk hívni. Emellett azt tervezzük, hogy az év zenekari művészeit meghívjuk a Szalonba, hogy megismerjék egymást, és az együtteseket. 

- A korábbi elnök említette, hogy drámai módon csökkent a Magyar Zenei Tanács rendelkezésére álló összeg. Sikerült új forrást találni?

- A számítások szerint 10 millió forintra lenne szükség az éves működéshez, ehhez képest 3,8 milliót kapunk, s bár a Civil Alaptól is kértünk támogatást, egyelőre nem érkezett válasz. Kérdés, hogyan tudjuk racionalizálni a Magyar Zenei Tanács működését. Felajánlottam azt is, hogy a Pentaton Ügynökségen belül a rendelkezésükre bocsájtok ingyen egy irodát. Meglátjuk, mi hogyan alakul. Nagyon szeretném a honlapot aktualizálni, élővé tenni. Fontos, hogy  rendszeresen szülessenek hírlevelek, a közérdekű információkról szerezzen mindenki tudomást. Ez persze részben pénzkérdés is. Bízom abban, ha egy év múlva beszélgetünk, akkor már számos eredményről be tudok számolni.

- Hogyan lehet helyreállítani a szervezet presztízsét? Sok éven keresztül törvények előkészítésében, díjak elosztásában vett részt az MZT, az utóbbi két esztendőben szinte senki nem volt kíváncsi az álláspontjukra.
 - Nemrég a kulturális tárca által tartott tájékoztatón, amelyen Zsoldos Béla vett részt az elnökség nevében, elhangzott, készül minderről egy törvénytervezet, mindenki beadhat ötleteket, de a Zenei Tanácsot nem kezelik kiemelt partnerként. Ezzel együtt úgy vélem, a MZT-nek úgy kell viselkednie, mint korábban. Nem attól függ a tanács szakmaisága, hogy valaki elkéri-e a véleményét vagy sem. Ha mi megegyezünk egy kitüntetési listában, és ezt leírjuk, akkor mégiscsak erősebbek vagyunk, mint egy egyén. Azt pedig tudomásul kell vennünk, hogy most olyan korszakot élünk, amikor az elképzelések eltérnek attól, amit mi megfelelőnek tartunk, de ettől még lehet véleményünk és működnünk kell.

- Közben a zenei osztály egy főre fogyatkozott a minisztériumban, s ilyenkor az ember azt gondolná, lényeges a szakmai támogatás… Bejelentkezett már a tárcánál?

- Még nem. Amikor túl vagyunk a beszélgetéseken a tagsággal és az elnökséggel is döntésre jutottunk, akkor szeretnék L. Simon államtitkár úrral beszélni. Nekem szintén szükségem van időre, hogy átlássam a folyó ügyeket, és úgy vélem, mindezzel novemberre végzek. Számítok az elnökség és az új, nyáron megválasztott alelnök, Hollós Máté támogatására.

- Mi az, amit a legfontosabb feladatának tart még?
- Azt, hogy tegyünk minél többet a zenei nevelésért, hiszen szükség van húsz év múlva is a zeneértő közönségre a hangversenyeken. Tíz éve jelent meg egy könyv az oktatás jelenéről és jövőjéről. Szeretnék pályázattal forrást találni arra, hogy ismét elvégezzük ezt a vizsgálatot. Ha azt akarjuk, hogy ne haljon ki a komolyzene, értő publikumot kell építeni. Ebben az ügyben az oktatási szervezetekkel is találkozom. A leglényegesebbnek pedig azt tartom, hogy a Magyar Zenei Tanács élő szervezet legyen, állandó kapcsolattartással, és projekt alapon próbáljunk támogatáshoz jutni. Victor Mátéék remek munkát végeztek, most viszont olyan korszakot élünk, amikor célzottan, egyes feladatokra jobban lehet pénzeszközöket találni. Erős szakmai szervezet épült fel itt huszonkét év alatt, megpróbáljuk továbbra is ezt képviselni, a tagok is ezt várják tőlünk. Az első közös rendezvényünk október végén várható, a Rózsavölgyi Szalonban.
R. Zs. 
 


Eseménynaptár

<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

Fórum

Jelentkezzen be az oldal tetején levő bejelentkezés mezőben!