Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó
NKA pályáztatás - 2013

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma új, középtávú stratégiájának keretében idén először fog támogatni közös projekteket, valamint több évre áthúzódó programokat. A közös projektek támogatásával a Kollégium meg kívánja szüntetni a színházi, a zenei és a táncélet széttagoltságát, a puszta fennmaradást elősegítő támogatásokat, egyben elő kívánja segíteni a közös elképzelések, a társművészeti ágakon átívelő produkciók létrejöttét, nem utolsó sorban a takarékosság és a hatékonyság jegyében. A több évre nyújtható támogatási forma nem csupán nagyobb körültekintést, de nagyobb biztonságot, hosszabb távú tervezhetőséget jelent. Remélhetőleg meg fogja szüntetni azokat a párhuzamosságokat is, amelyek eddig tetten érhetők voltak a pályáztatási rendszerben.

Kiemelt célként jelentkezik a fiatalok művészetre nevelésének támogatása, az értékes kultúrát szerető és igénylő közönség utánpótlásának kinevelése is. Az iskolai énekoktatás jelenlegi helyzete, a kodályi eszme háttérbe szorulása indokolttá teszi, hogy prioritást élvezzenek azok a programok, amelyek nem csupán megszólítani tudják a fiatal generációt, de értékes útravalót adnak a művészetek megértéséhez, megszeretéséhez.
A megszokott kereteken túl egyre nagyobb az igény arra, hogy a zene, a koncert, a színház, az operai keresztmetszet, a népzene, az ismeretterjesztés „házhoz jöjjön“, még ha szerényebb formában is, kisebb együttessel, akár egy tornateremben, vagy nagyobb osztályteremben. Szomorú tapasztalat, hogy a vidéki iskolák tanulói sokszor azért nem tudnak színházba, vagy koncertre eljutni, mert a szülők a belépőjegy mellett a buszköltséget már nem tudják kifizetni.

Ugyanakkor kiemelt figyelmet érdemel az ismeretterjesztő előadások minősége is. Az ifjúsági hangversenyek programjait, tematikáját jó esetben szakképzett (zenei, zenetörténészi végzettséggel rendelkező) és a területen nagy gyakorlattal rendelkező moderátorok készítik és vezetik, de számos alkalommal az ifjúságot a személyi adottságaik révén (egyéniség, beszédstílus, artikuláció) megszólítani nem tudó karmesterek, zenetudósok, helyi szaktanárok vagy más önjelöltek vállalják magukra a tematikai és dramaturgiai szempontból esetleg kidolgozatlan műsorok vezetését. Jellemző, hogy kiváló programok csak kis területen jutnak el a célközönséghez, míg igénytelen sorozat-előadások akár egész régiók ifjúságát tehetik közömbössé a zene iránt.

Az sem elhanyagolható probléma, hogy tanítási időben tervezett, iskolákon belüli előadások alkalmával, kisebb létszámú előadói gárdával levezetett programokhoz nem megfelelő a környezet (illúzióromboló, külső negatív hatásoktól nem mentes tornatermek, stb.), míg a tanítási időn kívül, megfelelő külső helyszínen rendezett előadásokra sem a kísérő szaktanárok, sem pedig a különböző különórákra járó diákok nem tudnak időt szakítani.
Jellemzően nincs egységes, az oktatási rendszerhez kapcsolódó programalkotás. Sem az oktatási, sem a kulturális államtitkárságnak nincs összehangolt elképzelése az ifjúság zenei nevelését, a hangversenyeket látogató közönség utánpótlását célul kitűző programok elkészítésére, támogatására.
Az előadó-művészeti törvény külön kritériumként többlettámogatást biztosít az együtteseknek az ifjúsági hangversenyek száma után. Ugyanakkor a tapasztalat szerint nem ritka a többletforrás megszerzésére irányuló mennyiségi szemlélet, amely ifjúsági hangversenyek címén a zenekarok esti programjain szereplő műsorszámok egyikét, vagy annak meghúzott kivonatát adja elő az előírt létszám töredékével, esetenként nem megfelelő moderálással.

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma éppen ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan komplex pályázati rendszert hozzon létre, amely magas szakmai színvonalú programok előadását biztosítja avatott előadók tolmácsolásában.
Az egymásra épülő támogatási rendszer első lépésben olyan programok elkészítését támogatná, amelyek ellenőrzött minőségű, a tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő anyagokat tartalmaznak részletes leírással (know-how) az előadás tartalmára, módjára és feltételeire vonatkozóan.
A rendszer a második lépésben a nyertes programok megfelelő színvonalú előadását segítené elő Magyarország egész területén. 
A programoknak ezért nem csupán rendkívüli körültekintéssel és részletességgel kidolgozottaknak kell lenniük, de tartalmazniuk kell az iskolai szaktanárok számára az előkészítés legfontosabb tematikus elemeit is, a majdani előadók számára fontos információkat, szükség esetén a feladatra való felkészítés módját. Nyitottnak kell lenniük a társművészetek, az audiovizuális technika és az interaktív előadásmódok irányába és tekintettel kell lenniük a tantervi előírásokra.
Az NKA által jutalmazott programok (győztes pályázatok) előadására pályázóknak rendelkezniük kell a kiválasztott és megpályázott program előadásának képességével, a szükséges előadói gárdával, a technikai feltételekkel, továbbá a megfelelő, hibátlan, szép magyar beszéd-, és jó előadó-készséggel rendelkező, zeneértő műsorvezetővel (moderátorral).

Az Előadó-művészet Kollégiuma várhatóan február elején nyílt pályázati felhívást jelentet meg az alábbi tizenegy altémában online módon történő pályázat benyújtására. A részletes pályázati kiírás, illetve a pályázatok benyújtásának pontos határideje a www.nka.hu portálon az Aktuális pályázati felhívások menüpontban lesz olvasható.
1.    Magyarországi komolyzenei hangversenyélet támogatása
(egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése; koncertszerű rendezvények megvalósítása)
2.    Magyarországi könnyűzenei, világ- és népzenei, jazz produkciók megvalósítása
3.    Új táncprodukciók megvalósítása
4.    Új színházi produkciók megvalósítása
5.    Már bemutatott színházi és tánc produkciók forgalmazása
6.    Nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel
7.    Külföldi művészek és társulatok felléptetése
8.    Magyarországi táncművészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények, valamint színházművészeti felsőoktatási intézmények elméleti és gyakorlati programjainak megvalósítása és forgalmazása
9.    Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítása
10.    Tematikus zenei koncertprogramok kidolgozása, melyek elősegítik a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelését, a zene iránti nyitottságot és a jövő koncertlátogató közönség számának növelését. A tervezett programok helyszínei az alsó- és középfokú iskolák, vagy – ahol a helyi adottságok ezt indokolttá teszik – megfelelő technikai feltételekkel rendelkező előadó-, színház- vagy hangversenytermek.
11.    Határon túli magyar nyelven játszó színházak és magyarországi színházak új közös produkcióinak megvalósítása és forgalmazása. Új színházi bemutatók közös produkcióban történő megvalósítása és forgalmazása.


Pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! A regisztrálás részleteiről a www.nka.hu honlapon lehet olvasni.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak az érdeklődők.


 


Eseménynaptár

<< Előző év / hónap
Köv. év / hónap >>
Mai dátum
Események
Közeli események:

Fórum

Jelentkezzen be az oldal tetején levő bejelentkezés mezőben!